Skip to content
Tags

Usługi gastronomiczne i catering w świetle ustawy o VAT

by Patrycja Szafran on May 25th, 2011

Sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu, na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych stanowi dla celów podatku VAT dostawę towarów, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające i towarzyszące dostawie artykułów żywnościowych nie mają charakteru przeważającego.

Natomiast działalność cateringowa stanowi świadczenie usług, chyba że przedsiębiorstwo cateringowe dostarcza jedynie standardowe dania bez świadczenia dodatkowych usług, albo inne szczególne okoliczności dowodzą, iż dostawa gotowych dań stanowi przeważający element transakcji.

Tak stanowi wyrok Trybunału Sprawiedliwość UE z 10 marca 2011 r. w połączonych sprawach C 497-502/09 Manfred Bog.

From → Darmowe porady

Comments are closed.