Skip to content

Ujęcie bonusów w księgach rachunkowych i podatkach u kupującego towary

by Patrycja Szafran on May 25th, 2011

Zgodnie z art. 12 ust. 3  ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) przychody z działalności gospodarczej ujmuje się w kwocie pomniejszonej o udzielone rabaty bonusy i upusty. Jeśli bonus u sprzedającego pomniejsza przychody, to u kupującego powinien pomniejszać koszty, odniesieniu do dóbr sprzedanych lub stan magazynu – w odniesieniu do dóbr niesprzedanych.

Otrzymanie bonusów  nie powinno naruszać zasady współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). Wartość bonusów wyliczana jest na podstawie faktur. Jest więc bezpośredni związek pomiędzy dostawami zrealizowanymi w okresie przyjętym zgodnie z porozumieniem stron do wyliczenia bonusu, a otrzymanym bonusem za realizację konkretnych transakcji w tym okresie. Oznacza to, iż otrzymany bonus powinien spowodować obniżenie ceny towarów z dostaw objętych tymi fakturami.

From → Darmowe porady

Comments are closed.