Skip to content

Przy rozliczeniach zagranicznych ważny jest kurs NBP

by Patrycja Szafran on May 25th, 2011

Dotychczas organy podatkowe przyjmowały niekorzystne dla podatników stanowisko, nie pozwalając na stosowanie średniego kursu NBP do określania wartości przychodu należnego w dniu jego otrzymania. Zdaniem organów podatkowych taki przychód należy określić według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia otrzymania (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 stycznia 2010 r., nr ITPB3/423-673/09/AW). Organy podatkowe stosowały tu stare zasady, nie dostrzegając zmian przepisów o różnicach kursowych obowiązujących od początku 2007 r.

Tymczasem dla wielu przedsiębiorców konieczność stosowania kursu faktycznego była w praktyce kłopotliwa lub sprzeczna z prowadzoną polityką finansową. Same organy podatkowe nie potrafiły precyzyjnie wskazać, jaki kurs brać pod uwagę do wyceny waluty, jeśli bank podaje kurs kupna, sprzedaży i średni. Jest tak, ponieważ w rzeczywistości bez wymiany waluty nie można mówić o kursie faktycznie stosowanym. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2011 r. (sygn. akt II FSK 1682/09) potwierdził to stanowisko i powinien uprościć sytuację podatników.

 

From → Darmowe porady

Comments are closed.