Skip to content

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą będzie zwolniony z prowadzenia rachunkowości

by Patrycja Szafran on May 25th, 2011

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą będzie zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych i sprawozdawczych obowiązków, które nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec państwa lub osób prywatnych. Od 2 czerwca wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 102, poz. 585).

Zmiany, które już wejdą w życie polegają na zwolnieniu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej z obowiązków związanych z rachunkowością, czyli z: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego, jak również sporządzania i składania sprawozdania z działalności. Zwolnienie to dotyczy tylko pełnego roku obrotowego, w którym trwa stan zawieszenia. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze majątkowym lub finansowym przedsiębiorca pozostaje zobowiązany do ujawnienia ich w księgach rachunkowych. Pociąga to za sobą obowiązki związane z zamknięciem roku obrotowego.

From → Darmowe porady

Comments are closed.