Skip to content

Można uniknąć stosowania kas fiskalnych

by Patrycja Szafran on May 25th, 2011

Przedsiębiorca, który dokonuje nie więcej niż 50 transakcji dla nie więcej niż 20 klientów, nie musi stosować kasy. Jest zwolniony z tego obowiązku nawet przy wielomilionowych obrotach. W takiej sytuacji nie jest istotne, że obrót przedsiębiorcy w ubiegłym i bieżącym roku był wyższy niż 40 tys. zł.

Jeżeli nie są spełnione kryteria obrotów uprawniających do zwolnienia czy limitu transakcji i klientów, kas fiskalnych nie trzeba stosować przy transakcjach, za które zapłata następuje za pośrednictwem takich instytucji, jak poczta, bank lub SKOK. Ważne jest przy tym, by z ewidencji i dowodów jasno wynikało, jakiej transakcji dotyczyła zapłata. Zastosowanie tego zwolnienia jest możliwe niezależnie od wartości obrotów od transakcji zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi firm.

From → Darmowe porady

Comments are closed.