Skip to content

Księgowość i podatki

biuro rachunkoweSpecjalizujemy się w kompleksowej obsłudze księgowej spółek prawa handlowego, dostosowując jej elementy do rzeczywistych potrzeb naszych Klientów:

Nasza standardowa usługa księgowa obejmuje

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, KpiR,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- ustalanie wysokości należnych kwot na podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych
- sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wymaganych deklaracji podatkowych,
- obsługę kontroli podatkowych/skarbowych,
- reprezentowanie firmy w Urzędzie Skarbowym,
- ustalanie wysokości podatku od nieruchomości oraz sporządzanie i dostarczanie stosownych
deklaracji do Urzędu Miejskiego,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych,
- okresowe sporządzanie zestawień rozrachunków (wg ustaleń),
- sporządzanie sprawozdań i analiz na potrzeby banków,
- sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia roku obrotowego,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (okresowych – według ustaleń),
- obsługę audytów.

Standardową usługę księgową dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb naszych Klientów poszerzając ją m.in. o:

- elementy rachunkowości zarządczej/controllingu finansowego (w tym: sporządzanie raportów dla
zarządu),
- elementy controllingu podatkowego
- analizy i ekspertyzy ekonomiczno – finansowe,
- bieżącą wycenę przedsiębiorstwa,
- analizy podatkowe umów,
- analizy podatkowe planowanej działalności, itp.
- doradztwo podatkowe

Z zakresu księgowości i podatków oferujemy również:

- nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
- kontrolę ksiąg rachunkowych,
- sporządzanie raportów księgowych,
- sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych,
- sporządzanie sprawozdań dewizowych dla NBP,
- szkolenia o tematyce księgowej i podatkowej,
- analizy i konsultacje z zakresu księgowości i podatków.

Jeżeli Twoja firma nie potrzebuje pełnej obsługi kadrowo-płacowej, a tylko niektóre jej elementy – możemy je dodać do standardowej usługi księgowej, np.:

- ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wymaganych deklaracji dotyczących
podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ustalanie wysokości należnych wpłat z tytułu ZUS oraz sporządzanie i dostarczanie do ZUS
stosownych deklaracji,
- reprezentowanie firmy w ZUS.