Skip to content

Kadry i płace

biuro rachunkoweW ramach naszej usługi proponujemy Państwu następujące elementy outsourcingu kadrowo-płacowego:

Wynagrodzenia

- kalkulowanie wysokości miesięcznych wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń ZUS,
- wyliczanie wynagrodzeń wynikających z tytułu dowolnych rodzajów umów,
- wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, urlopów oraz pozostałych składników wynagrodzeń wskazanych przez Klientów,
- naliczanie premii,
- przekazywanie wynagrodzeń na konta osobiste pracowników,
- przekazywanie okresowych informacji o wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Obsługa pozapłacowa

- prowadzenie ewidencji i kontroli szkoleń, okresowych badań lekarskich, urlopów pracowników, uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, delegacji, itp.,
- projektowanie ścieżek karier/rozwoju,
- wewnętrzne programy lojalnościowo-motywacyjne.

Współpraca z instytucjami

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
- sporządzanie deklaracji podatkowych PIT.

Wsparcie administracyjne

- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych,
- przygotowywanie list wynagrodzeń oraz wymaganych deklaracji i informacji w zakresie składek ZUS oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przygotowywanie opisów stanowisk pracy,
- przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych,
- przygotowywanie projektów druków urlopowych i innych,
- sporządzanie dokumentów prawnych związanych ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, umowami cywilnoprawnymi i przygotowywaniem zgłoszeń do ZUS (umowy, aneksy, wypowiedzenia, etc),
- przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy BHP (również dla pracowników zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych),
- przygotowywanie różnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników (do kredytów, ZUS, świadectwo pracy itp),
- planowanie i kontrola terminów urlopów, w tym przygotowywanie kalendarza urlopowego pracowników,
- tworzenie i modyfikacja kalendarzy czasu pracy.